• Västmanlands läns museum

    Västmanlands läns museum

    Detta museums uppgift är att förmedla och fördjupa kunskapen om det stora västmanländska kulturarvet. Det ligger på Karlsgatan 2 mitt i Västerås centrum, det är öppet för alla och delar lokaler med stadens konstmuseum.
    Här har du mycket att välja på. Du kan besöka museets utställningar eller gå på en guidad visning.