• Västerås slott

    Västerås slott

    I omedelbar närhet till Västerås centrum ligger detta slott som har anor från 1200-talet. Det slott som den gamla kungen Gustav Vasa övertog var illa åtgånget på grund av alla de belägringar och strider som varit i staden så han gjorde stora ombyggnader.
    Idag är slottet landshövdingens bostad men det finns även plats för guidade turer.