• Västerås historia

  Västerås historia

  Har du koll på att Västerås är en av Sveriges äldsta städer? Det äldsta kända stadssigillet är från så tidigt som 1200-talets slut men Västerås nämns faktiskt i källorna redan vid 1100-talets början som en av flera blivande biskopsorter i Sverige. Västerås första kända namn, Aros, så småningom Västra Aros, är den fornnordiska benämningen på åmynning. Västerås var alltså staden vid den västra åmynningen om man ska tolka det ordagrant.

  Domkyrkan i staden är ett medeltida minnesmärke i Västerås. Det moderna Västerås föddes i trakterna av år 1900 och kan följas i de kvarvarande industrikvarteren i centrum. Här fanns två av Europas största företag inom kraftöverföring och elektrifiering, Asea(numera ABB) och Svenska Metallverken.

  År 1244 grundade Dominikanerorden ett kloster i staden. 22 år tidigare hade det första dominikanerklostret i Norden anlagts i staden Lund som på den tiden tillhörde Danmark.

  Dominikanerna fick mark gratis i staden, förmodligen av den svenska kungen. Landshöjningen och slammet från Svartån hade bildat en liten ö i utloppet av Svartån. Klostret kom därför att kallas för Conventus Insulensis, som betyder klostret på ön.

  I Norden kallades dominikanerna ofta för svartbröder eftersom de alltid bar en svart kåpa över den vita undersärken. En dominikanerbroder var oftast prästvigd och hade allt som oftast studerat teologi och retorik vi de stora universiteten runt om i Europa.

  Allt detta gjorde staden till en av Sveriges viktigaste intellektuella miljöer under medeltiden.

  Klostret på ön fanns kvar ända till år 1527 då det revs på beslut av reformationsriksdagen.